توضیحات علی دایی درباره فعالیتش در مناطق زلزله‌زده
02:20