نشست بخشدار و مسئولان شهرستان با اهالی روستای قدرت آباد - بستان
۰۰:۳۶