مجری برنامه سلام صبح بخیر درباره آرزوی داشتن یک پدرزن پولدار چه گفت
00:42