تماشا کنید: تریلر هنگام عرضه‌ی 13 Sentinels: Aegis Rim
۰۱:۰۸