خوشحالی بیش از اندازه دانش‌آموزان از تعطیلات کار دستشان داد
۰۰:۳۶