واکنش حامد همایون به حضور بهروز وثوقی در کنسرتش
01:02