طرح توجیهی پرورش شترمرغ با دیدن چند دقیقه که وزن شترمرغ از درامد ان سخن می گوید
02:56