یوتیوبر مبتلا به سرطان از کودکانش برای تراشیدن سرش کمک گرفت
۰۵:۳۶