اقدام فوری راننده اتوبوس برای نجات جان سرنشینان یک خودرو
00:48