واکنش 20:30 به درگیری فرهاد مجیدی با پلیس راهور
۰۰:۵۸