آوازخوانی یک روحانی در پشت صحنه برنامه زنده تلویزیونی
00:30