طولانی ترین ترافیک چین که طول آن بیش از 100 کیلومتر بود و 12 روز طول کشید
۰۱:۰۳