جدیدترین ویدیو از بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی
۰۱:۱۸