توضیحات علی میزانی اسکویی درباره جعلی بودن ادعای حصین در مورد بیت کوین‌ها
۰۳:۳۹