کنایه هنرپیشه سرشناس به شایعه درمان کرونا با ادرار شتر، روی آنتن زنده تلویزیون!
۰۱:۰۳