صدای زنده‌یاد "بهرام زند" در نوار قصه شماره 5 زنگ تفریح
02:32