فیلم کم‌تر دیده‌شده از نماز جمعه سال ۵۸ با حضور دیپلمات‌های آمریکا
01:21