خلاصۀ بازی رئال مادرید 1_2 خیرونا (هفتۀ بیست‌وچهارم لالیگا اسپانیا)
10:42