فیلم کمتر دیده شده از امیر جعفری وقتی در تلویزیون سرود می‌خواند
01:06