بریز و بپاش‌ها در هواپیمای خانواده سلطنتی قطر در یوتیوب منتشر شد
۰۰:۲۶