سخنرانی هادی حیدری در آئین رونمایی از کتاب عربانی
۱۶:۴۲