اینجا کوچه هدایت است، میدان ۷۲ نارمک، قلب عدالت‌خواهی
00:40