علیرضا افتخاری: برای زیارت شجریان وضو می‌گرفتم!
۰۰:۵۷