سرمای طاقت‌فرسایی که باعث یخ زدن ناگهانی ماهی روی سطح دریاچه شد
00:22