فیلم سخنرانی خطیب برجسته استان خوزستان حجت الاسلام شیخ سعید ساری در ایام فاطمیه شهر بستان
۴۸:۳۵