بازی Devil May Cry 5 در کنسول PS5 تنها به چهار ثانیه زمان برای بارگذاری لازم دارد
۳۹:۲۲