پرواز اولین تاکسی هوایی خودران بر فراز آسمان دبی
۰۱:۵۳