تریلر جدید عنوان Ancestors: The Humankind Odyssey و صحبت‌های سازندگان در مورد بازی
۰۲:۴۹