جراح‌ماهی قهوه‌ای(Brown surgeonfish) در حال تخمریزی
۰۰:۵۶