ناسا موفق به ثبت رویداد بلعیده شدن یک ستاره توسط سیاهچاله شد
۰۱:۲۰