حمید هیراد و خبر ابتلایش به سرطان: وقتی گفتند یک ماه بیشتر زنده نیستی ،من آهنگ"شوخیه مگه؟" را ساختم!
۰۲:۲۴