شستشو نما و نماشویی توسط واترجت یا آب پرفشار ۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰
۰۰:۲۰