لحظه سیلی زدن بازیگر مشهور بالیوود به بادیگاردش
00:45