محفل انس با قرآن کریم با حضور سید عباس موسوی در مسجد جامع رفیع
۰۸:۲۰