اجرای جدید عادل فردوسی پور از کجا پخش می شود؟
۰۰:۴۲