ورود کاروان بزرگ کمک‌های مردمی عراق به ایران
00:42