پرداخت وام قرض الحسنه ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون نفر
01:57