آباژور مدرن رومیزی با استفاده از سرامیک گل رز چینی
۰۱:۰۰