اولین کسی که در زمان محاصره حرم حضرت زینب(س) وارد این منطقه شد چه کسی بود؟
01:01