آیا انسان‌های خوب و صاف و صادق، کلاه‌شون پس معرکه‌ست؟
۰۵:۰۶