شادی پس از گل دیدنی گوزن پس از گل زنی در فوتبال!
۰۰:۵۰