سخنرانی رئیس سازمان هلال احمر در خصوص در یافت کمک های نقدی از خارج از کشور
۰۱:۱۱