فیلم کشاورز فضانورد ۲۰۰۶ (the astronaut farmer 2006)
۱:۴۴:۰۶