گفتگو با دکتر امیرحسین اسدی مدیر کل کسب و کار وزارت صمت در امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک مهر ایران و شرکت کامپوزیت گستر سپاهان
۰۱:۵۶