بریف ای-50؛ هواپیمای مهمی که 8 فروند آن برای روسیه باقی مانده است
۰۴:۳۳