آزمایش موفق پیشرفته ترین رادار دفاع هوایی و موشکی جهان
۰۰:۳۰