تیزر تریلر فیلم آشغال های دوست داشتنی با بازی شهاب حسینی
01:36