حکم اعدام برای گروه تروریستی مسلح که به یک کلانتری در خوزستان حمله کردند
01:35