نخستین تیزر فیلم نبات (همزمان با آغاز اکران)
۰۱:۰۳