حرکت پسندیده مهماندار قطار برای مسافران در حین ورود به مشهد
02:27